Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Informacja dla Uczniów, Rodziców
i Nauczycieli
Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie w roku kalendarzowym 2018 otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa.
Cele programu to m. in.: uatrakcyjnienie księgozbioruy bibliotek szkolnych, wzmocnienie ich potencjału i roli, rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów.
Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych oraz lektur, które wzbogacą ofertę naszej biblioteki.
 
Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele mogą zaproponować autora, tytuł książki, zapisać swoją propozycję i przekazać do biblioteki szkolnej. Prosimy o aktywny udział w tworzeniu listy zakupów książek.
Z góry dziękujemy za współpracę.
 
  
 
 
ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTROWIE na rok szkolny 2018/2019
od 15.02.2018 r. do 30.03.2018 r.
Wniosek wraz z deklaracją należy złożyć w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie Zespołu Szkół w Piotrowie (druki w załącznikach lub do pobrania w sekretariacie szkoły)

2018

 

Pilnie poszukiwany
odbiorca nakrętek

15 czerwca - "Dzień
pustej klasy"

 

festyn warsztatowy
"Spotkanie z lasem"

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
bezpieczne wakacje

TELESKOP
WAKACYJNY

             

 kl. 4 w teatrze

XVII Konkurs Matematyczny
dla Gimnazjalistów

Bezpiecznie, to widzieć
i znać

TELESKOP
WIOSENNY

BEZPICZEŃSTWO
W CZASIE FERII

DZIEŃ BEZPICZNEGO
INTERNETU

TELESKOP
KARNAWAŁOWY

. .   . . . .


Sześć lat temu...
Zespół Szkół w Piotrowie©2018, All Rights Reserved