Ważne daty roku szkolnego

Lp. Data Godzina Tematyka Odpowiedzialny
1  31.08.2017 r. 9:00  Rada pedagogiczna - sprawy organizacyjne Dyrektor 
2

 13.09.2017 r.

    godz. 17:00

    godz. 18:00

 Zebrania z rodzicami, wybór Rad Oddziałowych

    szkoła podstawowa

    klasy gimnazjalne

Dyrektor

Wychowawcy

3  20.09.2017 r. 15:00  Rada pedagogiczna opiniująco - zatwierdzająca Dyrektor 
4  13.10.2017 r.   Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas I Wychowawcy  klas I
5  18.10.2017 r. 15:00  Rada pedagogiczna Dyrektor 
6

 22.11.2017 r. 

    godz. 17:00

    godz. 18:00

 Zebrania z rodzicami

    szkoła podstawowa

    klasy gimnazjalne

Wychowawcy klas
7  20.12.2017 r.  Ostateczny termin informowania rodziców o zagrożeniach ocenami
 niedostatecznymi na I okres 2016/2017
Wychowawcy klas
8   22.12.2017 r.  Wigilia szkolna  
9  09.01.2018 r.  Ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych
 ocenach na I okres 2016/2017
Wychowawcy klas
10  31.01.2018 r. 15:00  Rada klasyfikacyjna dla szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
Dyrektor
11  Grudzień/styczeń  Próbny egzamin gimnazjalny  Wychowawcy
klas III gimnazjum
12  7.02.2018 r. 15:00  Rada plenarna - podsumowanie pracy szkoły w I okresie 2017/2018 Dyrektor
13  7.02.2018 r.
    godz. 17:00
    godz. 18:15
 Zebrania z rodzicami: 
    szkoła podstawowa
    gimnazjum
Wychowawcy klas
14  28.02.2018 r. godz. 17:00  Zebrania wychowawców klas III gimnazjum- zapoznanie z instrukcją
 ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego 
Wychowawcy

Zespół Szkół w Piotrowie©2018, All Rights Reserved