kalendarz roku szkolnego

 1  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018   4 września 2017 r.
 2  Zimowa przerwa świąteczna   23-31.12.2017 r.
 3  Ferie zimowe   12.02 - 25.02.2018 r.
 4  Rekolekcje wielkopostne   23.03-24.03.2018 r.
 5  Wiosenna przerwa świąteczna   29.03-3.04.2018 r.
 6

 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w

 gimnazjum:

 

- część humanistyczna

 

 

- część matematyczno-przyrodnicza

 

 

- egzamin z języka obcego nowoztnego 

 

  1.część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
   - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00
   - z zakresu języka polskiego godz. 11:00


  2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
   - z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00
   - z zakresu matematyki godz. 11:00


 3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
   - na poziomie podstawowym godz. 9:00
   - na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

 7  Zakończenie rocznych zajęć
 dydaktyczno-wychowawczych
  22.06.2018 r.
 8  Ferie letnie   23.06.2018 r. do 31.08.2018 r.
 9   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych podstawa
 prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
 dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
 publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)
  8.04. 2018r. dla SP i gimnazjum
  19.04.2018r. dla SP i gimnazjum
  20.04.2018 r. dla SP i gimnazjum
  30.04.2018 r. dla SP i gimnazjum
  02.05.2018 r. dla SP i gimnazjum
  04.05.2018 r. dla SP i gimnazjum
  20.06.2018 r. dla SP i gimnazjum
  21.06.2018 r. dla SP i gimnazjum

 
Zespół Szkół w Piotrowie©2018, All Rights Reserved