XXV Halowy Turniej Piłki Nożnej im. J.Goli

W zakończonym właśnie XXV Halowy Turnieju Piłki Nożnej im. J.Goli. stanęła nasza szkolna drużyna chłopców z naszej szkoły plasując się w finale na
7 miejscu.

GRATULUJEMY!!!