Rekrutacja 2019/20

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Piotrowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z deklaracją należy złożyć w sekretariacie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Piotrowie w dniach od 01 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 627512095 lub 627695415

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Piotrowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Piotrowie w dniach od 01 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 627695191

Załączniki