Dzień Bezpiecznego Internetu

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole odbył się piknik edukacyjny zorganizowany przez klasę 8a i 8b wraz z wychowawcami, Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie i Stowarzyszenie Fantazja. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społeczności szkolnej na temat możliwych zagrożeń związanych z Internetem oraz upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole. Przedstawienia zagrożenia na jakie narażone są dzieci i młodzież w Internecie oraz niebezpieczne treści, z jakimi mogą się zetknąć. Podczas tegorocznych obchodów zachęcaliśmy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.