Informacja o podręcznikach 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Piotrowie informuje, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów kl. I – VIII zakupi szkoła z dotacji celowej. Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2020 roku. Rodzice uczniów kl. I – VIII zobowiązani są do zakupienia materiałów dydaktycznych do przedmiotu religia: Klasa I – „Poznaję Boży świat” – wyd . Jedność
Klasa II – „Idziemy do Jezusa”, wyd. Jedność
Klasa III – „Jezus jest z nami” , wyd. Jedność Klasa IV – „Miejsca pełne BOGActw”, wyd. Jedność Klasa V – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, wyd. Jedność Klasa VI – „Tajemnice BOGAtego życia”, wyd. Jedność
Klasa VII – „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, wyd. Jedność
Klasa VIII – „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, wyd. Jedność.