Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

2 października br. wszyscy szóstoklasiści naszej szkoły zostali poddani egzaminowi w celu wyłonienia 8 osób, które zostały egzaminatorami tabliczki mnożenia w Zespole Szkół w Piotrowie. Dwie 4-osobowe delegacje wyruszyły na poszukiwanie EXPERTÓW tabliczki mnożenia- egzaminowali swoich starszych kolegów i koleżanki. Kolejnymi osobami, które zostały poddane egzaminowi tabliczki mnożenia przez nasz „tabliczkowy patrol” to pracownicy szkoły i nauczyciele. Cała zabawa odbyła się oczywiście zgodnie z wytycznymi funkcjonowania szkoły w czasie pandemii koronawirusa. Osoby, które bezbłędnie zdały egzamin, otrzymały odznakę EXPERTA tabliczki mnożenia.