Informacja dotycząca nauczania zdalnego do 3 stycznia 2021 roku

Do 3 stycznia 2021 roku zostaje ograniczone stacjonarne funkcjonowanie szkół.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.