Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian – kształcenie na odległość.
Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Dowożenie uczniów klas 1-3 od 4 – 14 maja 2021r.
Autobus PKS
Przywozy do szkoły
Poniedziałek-piątek
8:10 z Warszówki
Odwozy ze szkoły
Poniedziałek-czwartek
13:30 do Warszówki
Piątek
13:05 do Warszówki
Autobus szkolnyGIMBUS
Przywozy do szkoły 
Poniedziałek-piątek
8:00 Jastrzębniki, Poklęków, Szadek, Jastrzębniki (działki, przystanek PKS2)
8:30 Pawłówek, Czajków, Żegocin,
Odwozy ze szkoły
Poniedziałek-czwartek
13:30 Pawłówek, Czajków, Żegocin
13:40 Poklęków, Jastrzębniki, Szadek
Piątek 
12:40 Pawłówek ,Czajków, Żegocin,
12:50 Poklęków, Jastrzębniki, Szadek