Informacja o podręcznikach 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół w Piotrowie informuje, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów kl. I – VIII zakupi szkoła z dotacji celowej. Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2021 roku. 

Rodzice uczniów kl. I – VIII zobowiązani są do zakupienia materiałów dydaktycznych do przedmiotu religia: 

KlasaTytułWydawnictwo
Klasa I „Poznaję Boży świat”wyd. Jedność.
Klasa II „Odkrywam królestwo Boże”wyd. Jedność
Klasa III „Jezus jest z nami”wyd. Jedność
Klasa IV „Miejsca pełne BOGActw”wyd. Jedność 
Klasa „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”wyd. Jedność 
Klasa VI „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”wyd. Jedność 
Klasa VII „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”wyd. Jedność
Klasa VIII „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”wyd . Jedność