Projekt „Sztuka moją drogą… „

Stowarzyszenie „Fantazja” realizuje projekt w ramach programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi” finansowany przez Fundację ORLEN. W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty integracyjne grupą kulturalno-sportową MISZ-MASZ oraz wycieczka.