Standardy ochrony małoletnich w Szkole i Przedszkolach należących do Zespołu Szkół w Piotrowie

Standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad i procedur, które mają na celu stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wszystkich uczniów. Obejmują one działania mające na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku zaistnienia takich sytuacji.

Zasady standardów ochrony małoletnich w naszych placówkach.

W naszym zespole kierujemy się następującymi zasadami:

  • Dobro dziecka jest zawsze najważniejsze.
  • Wszystkie dzieci mają prawo czuć się bezpieczne i szanowane.
  • Każdy pracownik szkoły ma obowiązek chronić dzieci przed krzywdzeniem.
  • Krzywienie dzieci jest niedopuszczalne w żadnej formie.
  • W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka należy niezwłocznie podjąć interwencję.

Aby wdrożyć standardy ochrony małoletnich podjęliśmy następujące kroki:

  • Opracowaliśmy pisemne procedury postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.
  • Przeprowadziliśmy szkolenia dla wszystkich pracowników szkoły i przedszkoli na temat standardów ochrony małoletnich.
  • Powołaliśmy następujące zespoły nauczycieli: zespół ds. opracowania standardów ochrony uczniów przed krzywdzeniem i zespół nauczycieli ds. promocji, których zadaniem jest koordynacja działań związanych z ochroną dzieci przed krzywdzeniem.
  • Zapoznaliśmy rodziców ze standardami ochrony małoletnich i poprosiliśmy rodziców o zgłaszanie nam wszelkich uwag lub obaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole.
  • Zapoznaliśmy uczniów ze standardami ochrony małoletnich i poprosiliśmy ich o zgłaszanie nam wszelkich uwag lub obaw dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Pamiętajmy, że razem możemy stworzyć dla naszych dzieci bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym będą czuły się szczęśliwe i mogły się rozwijać.