Motto naszej biblioteki – Z książką się nie nudzę!

Nasza biblioteka to miejsce w którym możesz wypożyczyć książki, poczytać, odrobić lekcje, porozmawiać, w skorzystać z zasobów Internetu, wziąć udział
w akcjach promujących czytelnictwo.

Zadania, które realizuje biblioteka to:

 • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • przygotowanie uczniów do samokształcenia i umiejętnego korzystania
  z różnych źródeł informacji,
 • nauczanie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury,
 • wspieranie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
 • pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy nauczycieli.

Księgozbiór biblioteczny tworzą: lektury szkolne, literatura piękna dla dzieci
i młodzieży, książki popularnonaukowe, regionalna, bogaty księgozbiór podręczny, składający się z encyklopedii, słowników, leksykonów. W ofercie biblioteki znajdują się również książki dla rodziców oraz nauczycieli. Biblioteka posiada zbiory specjalne, a wśród nich kasety video, płyty DVD z programami edukacyjnymi oraz adaptacjami lektur szkolnych, audiobooki oraz książki
z autografami ich twórców. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich najbliżsi, nauczyciele, pracownicy administracyjni. W bibliotece jest wolny dostęp do półek. Każdy czytelnik ma możliwość wypożyczenia książki na okres wakacji oraz ferii.

Zbiory gromadzone są zgodnie z potrzebami czytelników i wymogami procesu dydaktyczno-wychowawczego.

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które szkoła otrzymała w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biblioteka:

 • przeprowadza stałe akcje czytelnicze: Poranek z bajką, Przez bajkę do historii, Absolwenci czytają dzieciom, Szkolne Narodowe Czytanie, Majowe Spotkania z Książką, Spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu, Dzień Głośnego Czytania, Dzień Kundelka, Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Pasowanie na czytelnika, Mikołajki, wieczorek poetycki dla rodziców – Barwy jesieni oraz Wachlarz uczuć,
 • organizuje konkursy: literackie, literacko-plastyczne,
 • wykonuje gazetki i wystawki tematyczne,
 • od lat współpracuje z Urzędem Gminy w Blizanowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Blizanowie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, PBP Książnicą Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

W bibliotece szkolnej każdy jest mile widziany!

Tegoroczne biblioteczne działania ukierunkowane są na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.