Było to dawno, dawno temu…

Wieloletni nauczyciel i kierownik szkoły z Pamięcina – Wacław Łatkowski był inicjatorem utworzenia placówki oświatowej w Piotrowie. W kronice szkolnej pod datą z 5 lutego 1949 roku zanotował: „W celu umożliwienia każdemu dziecku chłopskiemu ukończenia pełnej szkoły podstawowej zachodzi konieczność zmiany sieci szkolnej”. Wacław Łatkowski postulował, aby stworzyć w Piotrowie szkołę dla trzech obwodów szkolnych: Pamięcina, Zagorzyna i Pruszkowa. Projekt reorganizacji sieci szkolnej wysunięty przez Wacława Łatkowskiego zyskał aprobatę Komisji Oświaty i Gminnej Rady Narodowej. W roku szkolnym 1949/1950 uczniowie rozpoczęli naukę w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Piotrowie, gmina Pamięcin, powiat Kalisz. Szkoła znalazła siedzibę w budynku dworskim należącym w latach 1900-1945 do Wiktora Szolca. Dworek był murowany z poddaszem. Został zaadoptowany do szkolnych potrzeb. Na parterze po lewej stronie małego przedsionka, który był również szatnią, znajdowały się sale lekcyjne. Było ich pięć. Po przeciwnej stronie wygospodarowano mieszkania dla nauczycieli. Natomiast na poddaszu znajdowała się kancelaria kierownika szkoły oraz małe mieszkanie woźnej. Systematyczny wzrost liczby uczniów oraz wprowadzenie programu ośmioletniej nauki spowodowały, że warunki lokalowe stawały się coraz trudniejsze. Sale lekcyjne były za małe w porównaniu do potrzeb uczących się w nich dzieci. Podjęto więc starania o budowę nowego budynku szkolnego. Zakończenie roku szkolnego 1967/1968 miało niezwykły charakter, ponieważ został wmurowany kamień węgielny pod budynek nowej placówki oświatowej. 17 maja 1969 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej Szkoły Podstawowej w Piotrowie. Szkoła zapisała się w historii jako pięćsetny obiekt szkolny wybudowany w latach 1945 -1969 w Wielkopolsce oraz jako setna placówka szkolno-wychowawcza wzniesiona przez Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane, jak podaje Gazeta Poznańska nr 118, z dnia 20 maja 1969 roku. Kolejnym ważnym etapem w dziejach piotrowskiej podstawówki było nadanie jej imienia. 29 stycznia 1971 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą wyboru Mikołaja Kopernika na patrona szkoły. Motywowano to faktem, że nauka w szkole jest ukierunkowana na przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Szkoła posiada dobrze zorganizowaną klasopracownię geograficzną, ogródek geograficzny z działką pomiarową z elementami morfologicznymi i pomiarowymi, a uczniowie systematycznie przeprowadzają obserwacje meteorologiczne, opracowują dzienniki pogody na potrzeby Piotrowa. 19 lutego 1973 roku, w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika nadano Szkole Podstawowej w Piotrowie imię tego wielkiego astronoma. Odsłonięto w dolnym holu tablicę pamiątkową ku czci Patrona oraz przekazano sztandar. Natomiast Władysław Kościelniak – kaliski artysta plastyk podarował własnoręcznie namalowany portret Mikołaja Kopernika. Obecnie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie zajmuje także pomieszczenia po gimnazjum, z którym przez wiele lat tworzyła Zespół Szkół.