Informacja o pracy szkoły podczas egzaminów gimnazjalnych

W dniach 18 – 20 kwietnia 2018 roku odbędą się egzaminy gimnazjalne.
Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Szkoła zapewnia dzieciom opiekę prowadząc zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTROWIE na rok szkolny 2018/2019
od 15.02.2018 r. do 30.03.2018 r.
Wniosek wraz z deklaracją należy złożyć w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie Zespołu Szkół w Piotrowie (druki w załącznikach lub do pobrania w sekretariacie szkoły)


głośne czytanie
w bibliotece szkolnej


kl. 4 na "Kopciuszku"
w kaliskim teatrze


XVII Konkurs Matematyczny
dla Gimnazjalistów


Bezpiecznie, to widzieć
i znać


TELESKOP
WIOSENNY

BEZPICZEŃSTWO
W CZASIE FERII

DZIEŃ BEZPICZNEGO
INTERNETU

TELESKOP
KARNAWAŁOWY
. . . . .


Sześć lat temu...
Zespół Szkół w Piotrowie©2018, All Rights Reserved