Publiczne Przedszkole Samorządowe w Piotrowie
Czynne od godziny 6:30 do godziny 16:30

Klasa Numer sali Liczba uczniów Wychowawca
Grupa
3-latków A
Nr P 11 Paulina Małecka
Klaudia Dolewka
J. ang. A. Fabisiak
Grupa
3-latków B / 3 i 4/
Nr 6 21 Elżbieta Olczyk
J. ang A. Fabisiak
Grupa
4-latków / 4-latki/
Nr 7 22 Agata Wolska
Aneta Lis
J . ang. A. Fabisiak
n- ciel wspom. Aleksandra Kałużna
Grupa
5-latków
Nr 3 21 Katarzyna Kiermas
Joanna Waszczyńska
J. ang. Małgorzata Sołtysińska
Religia Ewa Fingas
n- ciel wspom. Daria Skąpska
Grupa
5, 6-latków
Nr 2 18 Ewa Wódka
Marzanna Olszanowska
J. ang. Małgorzata Sołtysińska
Religia Ewa Fingas
Grupa
6-latków
Nr 1 18 Żaneta Niemiec
Marzanna Olszanowska
J. ang. Małgorzata Sołtysińska
Religia Ewa Fingas

Close Menu