Świetlica  szkolna w roku szkolnym 2020/2021

Godziny pracy:   

6.30-9.00

12.30-17.00

Wychowawcy świetlicy:

Urszula Jasna-Raczyk

Jarosław Lis

Dagmara Grugiel

Elżbieta Olczyk

Marzanna Olszanowska

Elżbieta Niklas

Grażyna Nita

Żaneta Niemiec

Jadwiga Piotrowska

Agnieszka Poniatowska