Warsztaty profilaktyczne dla rodziców

Dzisiaj odbyły się warsztaty profilaktyczne z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku i Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Tematem prelekcji był współczesny problem dzieci i młodzieży – używanie środków psychoaktywnych. Dziękujemy prelegentom i rodzicom za obecność.