PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY WŚRÓD KSIĄŻEK


21 marca uczniowie klasy 1a i 1 b wyjechali na lekcję biblioteczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jankowie. Dzieci poznały zasady jej funkcjonowania oraz obejrzały księgozbiór. Były rozmowy o książkach, marzeniach, ekologii, tolerancji, a także wspólne głośne czytanie. Wiele entuzjazmu wzbudził teatrzyk Kamishibai. Pierwszaki z zainteresowaniem obejrzały i wysłuchały opowieści.