Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkół w Piotrowie na podstawie otrzymanego w dniu 28 marca 2019 roku pisma Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaliszu, informuje, że na terenie placówki planowany jest od 8 kwietnia 2019 roku strajk.
W związku z powyższym może dojść do ograniczenia lub zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Piotrowie i Szkole Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Piotrowie.