Informacja

Piątek 12 listopada 2021 roku jest w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu uczniowie mają zapewnioną opiekę w godz. 8.00-15.00.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Piotrowie pełni dyżur w godz. 6.30- 16.30.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).