Dofinansowanie dla stowarzyszenia

Stowarzyszenie Fantazja otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich „Razem rozwijamy uzdolnienia i pasje dzieci szkolnych i przedszkolnych w powiecie kaliskim” – dziękujemy za wsparcie.