Kalendarz roku szkolnego 2021/22

1Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/20211 września 2021r.
2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31.12.2021r.
3Ferie zimowe17 -30 stycznia 2022r.
4Rekolekcje wielkopostneMarzec 2022r.
5Egzamin ósmoklasisty:
– język polski  
– matematyka    
– język obcy nowożytny  
1. język polski –  24 maja 2022 r. ( wtorek)
godz. 9:00-11:00
(120 minut do 180)
2. matematyka –  25 maja 2022 r. ( środa)
godz. 9:00-11:40
( 100 minut do 150)
3. język angielski –   26 maja  2022 r.
(  czwartek)
godz. 9:00-10:30 ( 90 minut do 135)
6Wiosenna przerwa świąteczna14.04-19.04.2022r.
7Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych24.06.2022r.
8Ferie letnie25.06.2022r. do 31.08.2022r.
9Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)12.11.2021r.
07.01.2022r.
02.05.2022r.
24.05. 2022r.
25.05.2022r.
26.05.2022r.
17.06.2022r.
20.06.2022r.

WAŻNE DATY I TERMINY II OKRES 2021/2022

Lp.DataGodzinaTematykaOdpowiedzialny  
127.08.2021r.9:00Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2021/2022Dyrektor
208.09.2021 r.15.00Rada pedagogiczna opiniująco- zatwierdzającaDyrektor
314.09.2021 r.17:00 18:001-5 SP 6-8 SPDyrektor
4.Październik  2021r. Ślubowanie klas IWychowawcy
klas I
520.10.2021r.15:00Rada pedagogicznaDyrektor  
624.11.2021 r.17:00 18:00Zebrania z rodzicami: klasy 1-5 SP  klasy 6-8 SPWychowawcy klas
722.12.2021 r. Ostateczny termin informowania rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I okres 2021/2022Wychowawcy klas
822.12.2021r. Wigilia szkolna 
910.01.2022 r. Ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach na I okres 2021/2022Wychowawcy klas
10Grudzień/styczeń Próbny egzamin ósmoklasistyWychowawcy
klas 8
1109.02.2022 r.15:00Rada klasyfikacyjnaDyrektor
1216.02.2022 r.  15:00Rada – podsumowanie pracy szkoły w I okresie 2021/2022Dyrektor
1316.02.2022 r.17:00Zebrania z rodzicami: 1-7 SPWychowawcy klas
1416.02.2022 r.18:00Zebrania wychowawców klas VIII – zapoznanie z instrukcją ucznia przystępującego do egzaminu ósmoklasistyWychowawcy
klas 8

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2021/22

  • I okres: 1 września 2021r. – 31 stycznia 2022 r.
  • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenie zachowania w I okresie – do 22 grudnia 2021 r.
  • Informacja o  przewidywanych ocenach śródrocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie zachowania – do 10 stycznia 2022 r.
  • Klasyfikacyjne śródroczne zebranie rady pedagogicznej – 9 lutego 2022 r.

Terminy klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/22

  • II okres: 1 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.
  • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenia zachowania w II okresie – do 20 maja 2022 r.
  • Informacja o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
    oraz przewidywanej ocenie zachowania – 6 czerwca 2022 r.
  • Klasyfikacyjne roczne zebranie rady pedagogicznej –  20 czerwca 2022 r.