Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2020r.
3 Ferie zimowe 15 lutego-28 lutego 2021r.
4 Rekolekcje wielkopostne Marzec  2021r.
5 Egzamin ósmoklasisty:
– język polski  
– matematyka    
– język obcy nowożytny  
1. język polski – 25  maja 2021 
(wtorek)
godz. 9:00-11:00 (120 minut do 180)
2. matematyka –  26 maja 2021
(środa)
godz. 9:00-11:40 ( 100 minut do 150)
3. język angielski –   27 maja  2021
(czwartek)
godz. 9:00-10:30 ( 90 minut do 135)
6 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04.2021r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021r.
8 Ferie letnie 26.06.2021r. do 31.08.2021r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) 02.11.2020r.; 30.04.2021r.; 25.05. 2021r. 26.05.2021r.; 27.05.2021r.; 04.06.2021r.  21.06.2021r.; 22.06.2021r.

WAŻNE DATY I TERMINY II OKRES 2020/2021

Lp. Data Godz. Tematyka Odpowiedzialny
1 10.02.2021 r . 15:00 Rada plenarna-podsumowanie pracy szkoły w I okresie 2020/21 Dyrektor
2 10.02.2021 r . 17.00/
18.00
Zebrania z rodzicami klasy 1- 8 SP Wychowawcy
3 26.02.2021 r. 17:00 Zebrania wychowawców klas VIII – zapoznanie z instrukcją ucznia
przystępującego do egzaminu ósmoklasisty
Wychowawcy
4 Marzec 15:00 Zebranie rady pedagogicznej   Dyrektor
5 Marzec   Rekolekcje wielkopostne Katecheci
6 Kwiecień 15.00 Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty Dyrektor wicedyrektor
7 21.04.2021 r.   17:00   Zebrania z rodzicami klasy 1- 8 SP   Wychowawcy
8 Maj 15:00 Zebranie rady pedagogicznej Dyrektor
9 21.05.2021 r.     Ostateczny termin informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego 2020/2021
Wychowawcy
10 25-27.05.2021r. 9:00 Egzamin ósmoklasisty Wychowawcy
11 04.06.2021r.    Ostateczny termin informacji  o ocenach przewidywanych
na koniec roku szkolnego 2020/2021
Wszyscy nauczyciele
12 09.06.2021r.   Termin rozliczenia się z wykonanych zadań i prac
w II okresie 2020/2021
Wychowawcy
13 21.06.2021r. 12.00 Rada klasyfikacyjna Wychowawcy
14 25.06.2021r. 8:30 Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021
Dyrektor
15 Czerwiec   Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020/21 Dyrektor