Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2020r.
3 Ferie zimowe 15 lutego-28 lutego 2021r.
4 Rekolekcje wielkopostne Marzec  2021r.
5 Egzamin ósmoklasisty:
– język polski  
– matematyka    
– język obcy nowożytny  
1. język polski – 25  maja 2021 
(wtorek)
godz. 9:00-11:00 (120 minut do 180)
2. matematyka –  26 maja 2021
(środa)
godz. 9:00-11:40 ( 100 minut do 150)
3. język angielski –   27 maja  2021
(czwartek)
godz. 9:00-10:30 ( 90 minut do 135)
6 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04.2021r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021r.
8 Ferie letnie 26.06.2021r. do 31.08.2021r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) 02.11.2020r.; 30.04.2021r.; 25.05. 2021r. 26.05.2021r.; 27.05.2021r.; 04.06.2021r.  21.06.2021r.; 22.06.2021r.

WAŻNE DATY I TERMINY I OKRES 2020/2021

Lp. Data Godzina Tematyka
1 27.08.2020 r. 9:00 Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2020/2021
2 09.09.2020 r. 15.00 Rada pedagogiczna opiniująco- zatwierdzająca
3 16.09.2020 r. 17:00
18:00
1-5 SP 6-8 SP 
4. Październik 
2020 r.
  Ślubowanie klas I
5 21.10.2020 r. 15:00 Rada pedagogiczna
6 25.11.2020 r. 17:00
18:00
Zebrania z rodzicami: klasy 1-5 SP  klasy 6-8 SP
7 05.01.2021 r.   Ostateczny termin informowania rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
na I okres 2020/2021
8 22.12.2020 r.   Wigilia szkolna
9 19.01.2021 r.   Ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach na I okres 2020/2021
10 grudzień/styczeń   Próbny egzamin ósmoklasisty
11 03.02.2021 r. 15:00 Rada klasyfikacyjna
12 10.02.2021 r.   15:00 Rada plenarna-podsumowanie pracy szkoły w I okresie 2019/2020
13 10.02.2020 r. 17:00 Zebrania z rodzicami: 1-7 SP
14 10.02.2020 r. 18:00 Zebrania wychowawców klas VIII – zapoznanie z instrukcją ucznia przystępującego
do egzaminu ósmoklasisty
Close Menu