Kalendarz roku szkolnego 2021/22

1Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/20211 września 2021r.
2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31.12.2021r.
3Ferie zimowe17 -30 stycznia 2022r.
4Rekolekcje wielkopostneMarzec 2022r.
5Egzamin ósmoklasisty:
– język polski  
– matematyka    
– język obcy nowożytny  
1. język polski –  24 maja 2022 r. ( wtorek)
godz. 9:00-11:00
(120 minut do 180)
2. matematyka –  25 maja 2022 r. ( środa)
godz. 9:00-11:40
( 100 minut do 150)
3. język angielski –   26 maja  2022 r.
(  czwartek)
godz. 9:00-10:30 ( 90 minut do 135)
6Wiosenna przerwa świąteczna14.04-19.04.2022r.
7Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych24.06.2022r.
8Ferie letnie25.06.2022r. do 31.08.2022r.
9Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)12.11.2021r.
07.01.2022r.
02.05.2022r.
24.05. 2022r.
25.05.2022r.
26.05.2022r.
17.06.2022r.
20.06.2022r.

WAŻNE DATY I TERMINY II OKRES 2021/2022

Lp.DataGodz.TematykaOdpowiedzialny
116.02.2022 r .15:00Rada plenarna-podsumowanie pracy szkoły w I okresie 2021/22Dyrektor
216.02.2022 r .17.00/ 18.00Zebrania z rodzicami klasy 1- 8 SPWychowawcy
316.02.2022 r.17:00Zebrania wychowawców  klas VIII – zapoznanie z instrukcją ucznia przystępującego do egzaminu ósmoklasistyWychowawcy
4Marzec 2022r.15:00Zebranie rady pedagogicznej  Dyrektor
5Marzec/ kwiecień 2022 r. Rekolekcje wielkopostneKatecheci
6Kwiecień/ maj 2022r.15.00Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin  ósmoklasistyDyrektor wicedyrektor
720.04.2022 r.17:00Zebrania z rodzicami klasy 1- 8 SPWychowawcy
8Maj 2022 r.15:00Zebranie rady pedagogicznejDyrektor
920.05.2022 r.   Ostateczny termin informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi   na koniec roku szkolnego 2021/2022Wychowawcy
1024-26.05.2022r.9:00Egzamin ósmoklasistyWychowawcy
1103.06.2022 r. Ostateczny termin informacji  o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego 2021/2022Wszyscy nauczyciele
1210.06.2022 r. Termin rozliczenia się z wykonanych zadań  i prac w II okresie 2021/2022Wychowawcy
1320.06.2022r.12.00Rada klasyfikacyjnaWychowawcy
1424.06.2022 r.8:30Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022Dyrektor
15Czerwiec 2022r. Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2021/2022Dyrektor

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2021/22

  • I okres: 1 września 2021r. – 31 stycznia 2022 r.
  • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenie zachowania w I okresie – do 22 grudnia 2021 r.
  • Informacja o  przewidywanych ocenach śródrocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie zachowania – do 10 stycznia 2022 r.
  • Klasyfikacyjne śródroczne zebranie rady pedagogicznej – 9 lutego 2022 r.

Terminy klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/22

  • II okres: 1 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.
  • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenia zachowania w II okresie – do 20 maja 2022 r.
  • Informacja o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
    oraz przewidywanej ocenie zachowania – 6 czerwca 2022 r.
  • Klasyfikacyjne roczne zebranie rady pedagogicznej –  20 czerwca 2022 r.